ירושלים בטיפת גשם – Israel in a raindrop

Item #:Ga5

חיתוך מתכת. צבע תעשייתי
מידות: 70ס"מ/50ס"מ/6ס"מ

Metal cutting. Industrial paint.
SIZE: 70cm/50cm/6cm

SIZE(inc): 27 X 19 X 2


If you want to know the price, availability or other details, click:I'm interested in this piece

Item Price: $1150